ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นายสุวินัย พวงยอด ชื่อเล่น ชิน เกิดวันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ สถานะภาพ โสด
เป็นบุตรคนที่ 1 มีพี่น้องน้องรวม 4 คน
ที่อยู่ปัจจุบัน 169/1 บ้านพะวร หมู่ 2 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33210 เบอร์โทรศัพท์ 088-0058112 
E-mail : Suvinai_lovevichayada@outlook.com 
กิจกรรมยามว่าง : ชอบเล่นกีฬา ประเภท Extreme
อาหารที่ชอบ : ข้าวคลุกมาม่า
สีที่ชอบ : ดำ ฟ้า เทา ขาว
บิดาชื่อ นายกานนท์ พวงยอด ยังมีชีวิติอยู่ อาชีพ เกษตร
มารดาชื่อ นางสุวิง แหวนเงิน ยังมีชีวิตอยู่ อาชีพ เกษตร

ประวัติการศึกษา
         - สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนบ้านพะวร
         - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนบ้านพะวร
         - สำเร็จการศึกษาระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
         - สำเร็จการศึกษาระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
         
          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น